Noen av våre tjenester

Små og store oppdrag utføres med fokus på kvalitet og levering til avtalt tid.

Grunnarbeid

Før man skal sette opp et nytt bygg på eiendommen, er det viktig å utføre et godt grunnarbeid.

Tomtegraving

Vi har lang erfaring i å grave tomter til hytter, hus og industribygg og hjelper deg ta gode valg

Veivedlikehold

Vi utfører veivedlikehold, ved for eksempel fylling av hull og tetting av sprekker i veibanen.

Riving og sanering

For å gjøre plass til nye bygg og anlegg, eller for å kunne legge til rette for ny aktivitet i eksisterende bygg, må det rives.

Snørydding

Gjennom vinterhalvåret utfører vi tjenester som maskinell snøbrøyting, håndrydding, strøing, salting samt bortkjøring av snø.

Vann og avløp

Vi utfører alle type oppdrag innen utvendig vann og avløp (VA).