VOLAS

Snørydding

Norge får vi ofte store mengder snø på kort tid. Gjennom vinterhalvåret utfører vi tjenester som maskinell snøbrøyting, håndrydding, strøing, samt bortkjøring av snø.

Strøing er også viktig for å sikre veinettet når det er glatt. Vi tilbyr brøyting, og strøing med sand til rimelige priser, og vi stiller på kort varsel.

Se også veivedlikehold

Kan vi hjelpe deg?

Contact Us