VOLAS

Riving og sanering

For å gjøre plass til nye bygg og anlegg, eller for å kunne legge til rette for ny aktivitet i eksisterende bygg, må det rives.

Vi utfører alle typer rivingsoppdrag, fra selektiv rivning av mindre konstruksjoner til helriving av bygg. Vi har sentral godkjenning for å ta på oss hele jobben med riving og sanering fra søknadsprosessen til sluttdokumentasjonen. Nesten all bygg og konstruksjoner inneholder farlig avfall i større eller mindre grad, som må saneres før resten av bygget rives. Sammen med oppdragsgiver sørger vi for en effektiv og trygg utførelse av alle oppdrag. 

Kan vi hjelpe deg?

Contact Us