VOLAS

Planlegging

Vi utfører ofte jobber som den vanlige boligkjøper ikke tenker så mye over. Generelt er vi som boligkjøpere mest opptatt av hvordan den nye boligen skal se ut, ikke om hva som må til når det gjelder utearealene. Basert på vår erfaring kommer vi gjerne med noen gode råd og tips til kommende huseiere: Begynn planleggingsfasen tidlig!

Et viktig prinsipp å utnytte massene som allerede er på tomta. Da slipper vi å enten kjøre bort eller tilføre mer masse. Tenk over hvordan dere vil ha det når det gjelder innkjøring, terrasse og plen. Skal det være slett eller skråning? Skal skråningen kunne beplantes eller skal den være vedlikeholdsfri? Det er mange ting å tenke gjennom, så kontakt en fagmann tidlig. Jobben kan utføres både raskere og mer kostnadseffektivt med god planlegging

Vi jobber også tett med rådgivere som ingeniører, arkitekter og geoteknikere for best mulig planlegging. Tett samarbeid med murere og rørleggere underveis er en selvfølge for riktig utførelse og rasjonell drift. Før vi starter er vi i samtale med geoteknikere om grunnforholdene. De angir hvordan ting skal bygges opp og hvilke muligheter og/eller begrensninger den konkrete byggetomta har. Alle tomter har i prinsippet større eller mindre forskjeller i grunnforhold, noe som kan gi varierende løsninger for fundamentering. Det finnes mange måter å løse fundamenteringen på, men det gjelder å velge den beste i hvert enkelt tilfelle.

Sentral godkjenning | Kvalifiserte medarbeidere | Kvalitetsarbeid | Om oss

Kan vi hjelpe deg?

Contact Us