VOLAS

Grunnarbeid

Før man skal sette opp et nytt bygg på eiendommen, er det viktig å utføre et godt grunnarbeid. Et godt grunnarbeid er viktig for et godt resultat. Vi utfører alt innen grunnarbeid og graving.

Vi tilbyr opparbeiding av alle typer tomter og drenering rundt grunnmurer. Vi graver også grøfter for legging av vann- og avløpsrør. Vi er en solid aktør innen grunn- og betong! Uansett type bygg som skal settes opp, må det stå like godt! Vi har gravemaskiner av alle størrelser, så det er ingen jobb som er for stor, og ingen for liten

God drenering rundt huset hindrer fukt- og kondensskader i grunnmuren. Vi tar jobben for deg!

Vi sørger for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk. Vi skaffer også jord, stein og singel ved behov. Ta kontakt for priser.

Vi utfører alt innen opparbeiding av tomter, og arbeid relatert til dette. Vi er med fra den første utgravingen til ferdigstillelse av uteområdet.

Kan vi hjelpe deg?

Contact Us